Mobil: 0908 / 745 702
E-mail: alplast@alplast.sk
www.alplast.sk

Údržba

Na dlhodobú funkčnosť a úžitkové vlastnosti Vašich okien majú podstatný vplyv pravidelné ošetrovanie a údržba. Je preto potrebné najmenej raz ročne u kovania urobiť tieto úkony:

  • U častí kovania, ktoré majú bezpečnostný charakter (napr. hríbikové uzatváracie čapy) pravidelne kontrolovať ich opotrebenie.
  • Všetky pohyblivé časti a uzatváracie miesta kovania je potrebné mazať.

Pozor: Na ošetrovanie a čistenie používať bežné čistiace prostriedky s nízkou agresivitou a bez abrazívnych plnív!

Možnosti nastavenia krídla

nastavenia

1 Spodný rohový pánt

1.1 Výškové nastavenie krídla otáčaním stavacej skrutky (šesťhranný kľúč M4)

1.2 Bočné nastavenie krídla otáčaním bočnej nastavovacej skrutky (šesťhranný kľúč M4)

2 Nožnice krídla

2.1 Prítlak krídla na nožniciach otočením excentra (šesťhranný kľúč M4)

2.2 Zdvíhanie alebo spúšťanie krídla na nožniciach otáčaním nastavovacej skrutky (šesťhranný kľúč M4)

2.3 Pritiahnutie krídla nožnicou vytiahnutím a pootočením aretácie

3 Uzatváracie čapy

3.1 Nastavenie prítlaku krídla otáčaním excentrických čapov

4 Poistka proti chybnému ovládaniu

4.1 Ak by napriek poistke proti chybnému ovládaniu došlo ku vyveseniu vrchného krídlového pántu, kde kľučka zostane v polohe kolmo hore (ako pri krídle sklopenom), postup ku navráteniu krídla do správnej funkčnej polohy je nasledovný:

a. pritlačiť vyvesené krídlo ku rámu rukou tak, aby vrchný krídlový a rámový pánt do seba zapadli. Kľučka je v polohe kolmo hore (ako pri krídle sklopenom).

b. Stlačiť na krídle pri kľučke poistku proti chybnému ovládaniu a otočiť kľučku do polohy horizontálnej (ako pri krídle otvorenom).
Týmto sa zafixuje vrchný pánt a okno sa dostane do funkčnej otváravej polohy, schopné ďaľšej manipulácie.

Prevencia voči vyveseniu krídla je, ovládať kľučku, len ak je krídlo pritlačené k rámu !

4.2 Ak by napriek poistke proti chybnému ovládaniu došlo ku vyveseniu vrchného krídlového pántu, kde kľučka zostane v polohe horizontálnej (ako pri krídle otvorenom), postup ku navráteniu krídla do správnej funkčnej polohy je nasledovný:

poistka

Nožná poistka

a) zatlačiť súčasne poistku chybného ovládania pri kľučke, ako aj nožnicovú poistku (viď obrázok) a otočiť kľučku z polohy horizontálnej (ako pri krídle otvorenom),do polohy kolmo hore (ako pri krídle sklopenom).

b) pritlačiť vyvesené krídlo ku rámu rukou tak, aby vrchný krídlový a rámový pánt do seba zapadli. Kľučka je v polohe kolmo hore (ako pri krídle sklopenom).

c) Stlačiť na krídle pri kľučke poistku proti chybnému ovládaniu a otočiť kľučku do polohy horizontálnej (ako pri krídle otvorenom).
Týmto sa zafixuje vrchný pánt a okno sa dostane do funkčnej otváravej polohy, schopné ďaľšej manipulácie. POZOR, tento druh zásahu si vyžaduje dve osoby.

Prevencia voči vyveseniu krídla je, ovládať kľučku, len ak je krídlo pritlačené k rámu !

Všeobecné informácie o mazaní

Mazanie olejom:

  • Kontaktné miesta nožnice a vrchnej lišty kovania (A)
  • Vrchný nožnicový pánt (B)
  • Klzné plochy uzatváracích čapov (C)
mazanie-olejom

Mazanie olejom

Technickou vazelinou:

  • Uzatváracie čapy a ich rámové protikusy (uzávery) (C)
mazanie-technickou-vazelinou

Mazanie technickou vazelinou